درباره ما

آموزش به زبان ساده

پرتال آموزشی اول آموز با هدف ارائه آموزش های خاص به زبان ساده و قابل استفاده برای تمامی کاربران استارت کار خود را در سال 92 زد.ابتدای کار، این وب سایت بیشتر در زمینه آموزش های حول محور آفلاین فعالیت می کرد و بعد از گذشت چندین سال و پس از تغییر نگرش سازمان ها به سایت ها، آموزش ها بیشتر به سمت آنلاین و حول محورهای سئو و بازاریابی دیجیتال تغییر مسیر داد.

در این بین وب سایت اول آموز تمامی نمادهای اعتماد الکترونیک را دریافت و به منظور اعتماد سازی بیشتر آنها را در صفحات خود درج نموده ایم.