خوش آمدید (آموزش هزینه نیست،سرمایه گذاری است)

کتاب رایگان گرامر زبان انگلیسی

کتاب رایگان گرامر زبان انگلیسی

کتاب رایگان آموزش گرامر زبان انگلیسی،مجموعه ای که با دقت هرچه تمام تر و به منظور ارائه به افرادی که قصد یادگیری نکات مهم گرامری زبان انگلیسی را دارند و از خواندن مطالب اضافه گرامری خودداری میکنند. یکی از محاسن اصلی این کتاب رایگان حذف مطالبی است که ممک...

کتاب آموزش زبان آلمانی

کتاب آموزش زبان آلمانی

یکی از زبان های سخت دنیا از نظر یادگیری زبان آلمانی است.البته برای آن دسته از دوستانی که به زبان انگلیسی تسلط کافی دارند یادگیری زبان آلمانی توسط این کتاب الکترونیکی آسان تر خواهد بود.کتاب فوق که به شکل pdf در اختیار شما قرار میگیرید آموزش زبان آلمانی ...