خوش آمدید (باید آموخت که آموختن سرمایه گذاری است نه هزینه)

فارسی سازی اعداد در ورد

فارسی سازی اعداد در ورد

نوشتن اعداد در ورد مخصوصا برای مردم فارسی زبان و عرب زبان ممکن است گاهی دردسر ساز شود.اصولا نرم افزار ورد بیشتر برای زبان انگلیسی بهینه سازی شده و گاهی کار با زبان های دیگر از جمله زبان فارسی در ورد سخت است. فارسی کردن اعداد یکی از اون مشکلات اساسی هست...