خوش آمدید (باید آموخت که آموختن سرمایه گذاری است نه هزینه)

ساخت اکانت جیمیل

ساخت اکانت جیمیل

شاید اگر امروز شخصی برای خود یک ایمیل جهت داشتن ارتباط با دیگران نداشته باشد خیلی عجیب به نظر برسد! سرویس ایمیل ها آمادند تا مردم به راحتی به تبادل ارتباطات بپردازند و بتوانند فایل ها ،عکس و ویدیو های خود را برای هم ایمیل کنند. در دنیای دیجیتال امروز د...