خوش آمدید (باید آموخت که آموختن سرمایه گذاری است نه هزینه)

پادکست 3 نکته مهم در سئو داخلی سایت

پادکست 3 نکته مهم در سئو داخلی سایت

در زمینه سئو داخلی سایت ها نکات زیادی وجود دارد که سعی شده در این پادکست 3 نکته مهم از صدها نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد گفته شود.رعایت همین 3 نکته نیز تاثیر زیادی در میزان رفتار گوگل با وبسایت شما دارد.