خوش آمدید (باید آموخت که آموختن سرمایه گذاری است نه هزینه)

نحوه قرار دادن چند لینک در Bio اینستاگرام !

نحوه قرار دادن چند لینک در Bio اینستاگرام !

حتما برای شما هم پیش آمده که نیاز داشتید چندین لینک مختلف را در قسمت بیو اینستاگرام خود قرار دهید ولی اینستاگرام این اجازه را نمی دهد و تنها اجازه قرار دادن یک لینک را در صفحه شما می دهد. اما راه چاره چیست؟ در اینجا یک سایت معروف سازنده لینک را به شما ...