خوش آمدید (آموزش هزینه نیست،سرمایه گذاری است)

پادکست-الگوریتم پنگوئن و جریمه های گوگل !

پادکست-الگوریتم پنگوئن و جریمه های گوگل !

الگوریتم پنگوئن کمک بزرگی به رو کردن دست آن دسته مدیران سایت هایی کرد که برای بالا بردن سایت خود در گوگل به هر ترفندی دست می زدند.زمانی نه چندان دور شما شاهد سرچ های بسیار نادرست در گوگل بودید به شکلی که به یک باره مشاهده می کردید که شما چیزی را در گوگ...